42970782 10158114654915620 8906349694599299072 n

CHIẾN TÍCH CỦA ĐỖ MƯỜI QUA LỜI KỂ

Mình có người cô ruột ở Cần Thơ, là một trong số 2 triệu 800 ngàn nạn nhân của Đỗ Mười.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản