Chiến lược “một mình chống tất cả” có thể khiến Trung Quốc lĩnh hậu quả ở Biển Đông

Báo Forbes (Mỹ) đã đăng tải bài viết của một chuyên gia nhận định rằng chiến lược “một mình chống lại tất cả” của Trung Quốc có thể sẽ khiến Bắc Kinh nhận phải “trái đắng” ở Biển Đông.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông cộng sản