4043225411022851199307508247213171194986496n 1535598919169386007615 1

Cháy ở UBND xã thiệt hại 300 triệu đồng, báo cáo 580 triệu đồng

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại trụ sở UBND xã Hải Lộc ở Thanh Hóa được xác định do chập điện và thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, tuy nhiên trước đó xã này báo cáo huyện thiệt hại lên tới 580 triệu đồng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản