Chánh thanh tra Sở vừa h.út th.uốc vừa tiếp công dân

Một trong 5 quy định quan trọng đặt trước cơ quan là “không h.ú.t t.h.uốc l.á trong phòng làm việc”, nhưng thanh tra văn hóa ở Sóc Trăng lại phì phèo khói t.h.u.ốc khi tiếp công dân.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản