Hl 0820 007

Chủ tịch thành phố Vinh & cán bộ đi du lịch Châu Âu giữa lúc bão tới

Dư luận ở Vinh đang xôn xao sau khi truyền thông trong nước đưa tin, chủ tịch thành phố cùng một đoàn cán bộ đã đi du lịch hơn 10 ngày qua giữa lúc bão Bebinca ập tới.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam