Photo1527503144114 15275031441141359610315

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị dân kiện lên tòa cấp cao

Trong tháng 5.2018, ít nhất có 4 vụ người dân kiện ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Căng liên tục gửi công văn đề nghị xử vắng mặt và yêu cầu cấp dưới theo kiện.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản