Safe image 4 8

Chủ tịch huyện đề xuất làm cầu vượt cho bò đi

 Một đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm cầu vượt, hoặc cống ngầm riêng cho bò đi, tuy nhiên GĐ Sở GTVT cho rằng không có kinh phí để làm. 

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản