5bd182e1fc7e93901d8b465b 1540977370 width900height506

Chấn động: Hàng loạt quốc gia rục rịch chuẩn bị ch.i.ê’n tr.a.nh?

Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã cảnh báo chuẩn bị chi-ến tranh, dấy lên nỗi lo ngại an ninh, ổn định toàn cầu.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Biển Đông Trung Quốc Mỹ