Safe image 2 3

Chỉ đào khoáng sản lên bán, nhờ đâu “quả đấm thép” TKV làm nên món nợ hơn 100.000 tỷ?

Ôm cục nợ hơn 100.000 tỷ đồng, cứ mỗi ngày mở mắt ra, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải trả lãi 12 tỷ đồng nên lợi nhuận lao dốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản