B28354b543375bfa94dabaeda722927f

Chưa cần lập đặc khu, Trung Quốc tổng tấn công an ninh tiền tệ Việt Nam

Báo Bưu Điện Hoa Nam ngày 07/06/2018 có bài của Bennett Murray: “Người Việt Nam xem “đặc khu kinh tế” như một cuộc tấn công từ Trung Quốc”. Đó là nhận định chủ quan của 1 nhà báo quốc tế. Nhưng chúng ta lại không hề biết rằng, thực tế đang có một cuộc tấn công khác nhắm trực diện vào An ninh Tiền tệ Việt Nam. Thủ phạm ư? Còn ai trồng khoai đất này, chính là người bạn phương Bắc ngàn năm của ta. Và đau thay, hiện ta vẫn chưa tìm được cách chống trả.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản