Vn da nang chon heo benh ngay nguon nuoc

Cán bộ xã ở Đà Nẵng chôn heo bệnh ngay đầu nguồn nước uống của dân

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản