Image 15

Campuchia cáo buộc Việt Nam lừa dối có hệ thống về việc khai thác gỗ cấm

Việt Nam bị Campuchia cáo buộc cố tình và thường xuyên chấp nhận những giấy phép gian lận để khai thác gỗ quý bất hợp pháp dọc theo biên giới của nước Chùa Tháp.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản