Hoc vien an ninh nhan dan

Các thủ khoa Học viện An ninh năm 2018 đều là thí sinh Hòa Bình và Lạng Sơn

Các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018 ở tất cả các tổ hợp đều là thí sinh thuộc 2 tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản