B32200ba 4bfc 440c 865f c4f8221189a0

Các tổ chức dân sự kêu gọi Quốc hội Châu Âu hoãn bỏ phiếu thông qua FTA với Việt Nam

 

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản