A1e10922 ecff 4048 9f2e d5b59bf855a0

Cái chết của ông Trần Đại Quang và 'các đồng chí khác'...

Ông Trần Đại Quang đã chết vào sáng 21.09.2018...Tin từ UB bảo vệ sức khỏe TƯ nói rất mập mờ: 'đồng chí đã mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa', đưa về cái chết của ông trước khi nhà nước tung ra cáo phó.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản