40ae84ef bd0b 4965 8e3c 7632b30e904d

Cá chết khô trải dài nhiều cây số bên bờ sông La Ngà

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản