Cá chết dày đặc trên dòng kênh ngay giữa lòng thành phố Vinh

Trên dòng kênh nước đen kịt, mùi cá chết lâu ngày hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ cộng sản