Vn pho thu tuong vu van ninh

Cựu Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản