Vn pho thu tuong vu van ninh

Cựu Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật

-

 

thuế Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Giáo dục