Biem hoa 15301473144711833151131

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng một năm ở nước ngoài 163 ngày!

Ông Vũ Huy Hoàng thời còn làm bộ trưởng Bộ Công thương có năm ở nước ngoài tổng cộng 163 ngày, chiếm hơn nửa thời gian làm việc trong năm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản