Cứu 12 dự án thoi thóp, không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền nào?

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng nếu muốn cứu dự án thua lỗ thì phải “cho uống thuốc, cho ăn cháo” chứ nói để doanh nghiệp tự làm, không dùng tiền ngân sách thì sẽ rất khó khăn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản