8 2 opt avmo hjfz

Cấp phó càng nhiều, chứng tỏ cấp trưởng yếu

Cấp phó mà cần càng nhiều thì chứng tỏ cấp trưởng yếu và ngược lại. Như ở Nhật và Singapore, mỗi cơ quan hành chính chỉ có 1 cấp phó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu quan điểm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản