Vn canh sat nhin giet nguoi khong can thiep 1

Cảnh sát Ninh Bình đứng nhìn giết người, không can thiệp

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục công an cộng sản