Tolam

Cảnh sát Đức xác nhận, đã có cuộc gọi từ Berlin vào số máy có đuôi 8888 của Bộ trưởng Tô Lâm, ngay trước khi vụ bắt cóc TXT diễn ra

Cảnh sát điều tra Đức cho biết “Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm có số máy điện thoại cầm tay với số đuôi 8888”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản