Xang dau vn

Cạn ngân sách, chính phủ CSVN vơ vét từ ‘thuế môi trường’

Mỗi lít xăng sẽ chịu thuế môi trường 4,000 đồng còn dầu là 2,000 đồng, cả hai đều là mức cao nhất theo khung hiện hành, thế nhưng môi trường khắp nơi ở Việt Nam vẫn thuộc dạng ô nhiễm nặng.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản