A9c843eb 3709 482c a5b6 0874afe2eb1a

Cả nước còn hơn 1.600.000 hộ nghèo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam vừa công bố số hộ nghèo năm 2017 trên cả nước là 1.642.489 hộ trên tổng số 24.511.255 hộ dân, chiếm tỷ lệ 6,7%.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản