Tien phong vach toi hoc sinh shml

Cầm loa vạch tội học sinh, rêu rao giữa giờ chào cờ

Có những sai phạm, bí mật của học sinh cần được xử lý "kín" thì không ít trường học... đọc ra rả giữa giờ chào cờ, trước hàng ngàn người như thể xem đó là cách thức giáo dục.

 

Nguyễn Phú Trọng nợ công Giáo dục thuế Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam cộng sản công an