Efa97cd1 7904 4269 ad48 3c477241b91e

Cả họ làm quan do thể chế độc tài

Nhiều địa phương trên khắp Việt Nam lâu nay xảy ra tình trạng thường được gọi ‘cả họ làm quan’. Mặc dù bị công luận lên án, nhưng thực tế vẫn tiếp diễn và chừng như có những nơi ngày càng tồi tệ hơn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản