Safe image 8

Cực nguy hiểm – khẩn từ lệnh Ông Tập Cận Bình: Chiến khu miền nam Trung Quốc nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh Chiến khu miền nam, phụ trách hoạt động ở Biển Đông và khu vực Đài Loan, tập trung “ứng phó tình huống phức tạp”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản