4685e4b9 3b73 4c69 9fa1 7dc3d12eba97

Chuyên gia: Cần thay đổi cách giám sát, thanh tra các doanh nghiệp nhà nước

Tại hội thảo “Đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước” do viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 19/7, các chuyên gia kinh tế Việt Nam kêu gọi thay đổi cách thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước để tránh thua lỗ.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam