Giám đốc công an Bình Thuận được sang Đức ‘du học’ trước khi về hưu

Tiếp nối truyền thống cho cán bộ cao cấp của chế độ đi du lịch ở nước ngoài trong khi mượn danh nghĩa tham dự những khóa học nghiêm chỉnh, tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chấp thuận cho giám đốc công an sắp về hưu của tỉnh này đi “du học” hai tuần ở Đức.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản