Tap can binhn 1

Bắc Kinh đang đứng trước biến cố chính trị?

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp bước vào thời gian Hội nghị Bắc Đới Hà. Có thông tin ám chỉ rằng có thể các nguyên lão sẽ thảo luận về việc thay đổi “phong cách lãnh đạo”, nổi bật là vấn đề “lãnh đạo tập thể”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông cộng sản