7afbc8d6 61c3 4eb6 9a91 bbf1e0ebd08f

Blogger Mẹ Nấm vẫn chưa hồi phục sau đợt tuyệt thực

Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gầy ốm, tóc bị rụng và da được nói là sạm đi và chưa hoàn toàn bình phục sau đợt tuyệt thực kéo dài 16 ngày và kết thúc vào ngày 23 tháng 7.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản