Menam 03

Blogger Mẹ Nấm được đổi phòng giam nhưng vẫn tuyệt thực

Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, đang tiếp tục tuyệt thực, mặc dù đã được đưa sang một phòng giam khác tại trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản