VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ CẢM Và,ĐỪNG SỐNG CHỈ ĐỂ CHO CUỘC ĐỜI LÃNG QUÊN

Những con người của thế hệ trẻ, chẳng màng gì đến sự vận động của xã hội, của đất nước. Chúng chấp nhận thừa hưởng sự an lạc trong bổn phận chật hẹp đã được sắp đặt của đời mình. Họ không tìm kiếm hay khai phá điều gì, ngay cả việc dám nói lên sự thật của cuộc sống hỗn mang ngoài kia.