2 23

Nhất thể hóa chức tổng bí thư và chủ tịch sau khi ông Quang qua đời?

Chính phủ Việt Nam hôm 23/9 thông báo tang lễ của Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 theo nghi thức quốc tang.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản