2 10 tvb

MIỀN NAM VÀ NHỮNG VẾT SẸO DO ĐỖ MƯỜI GÂY RA

Vậy là Đỗ Mười đã chết, tên tội đồ đã gây bao tang tóc cho Sài Gòn và các tỉnh miền Nam đã chết như thế. Trước khi chết, hắn đã bị hành hạ bởi bệnh phổi và thận trong sáu tháng. Những người vào thăm kể rằng hắn không nói được vì phải mở khí quản. Kết thúc như vậy thực sự vẫn còn nhẹ nhàng cho kẻ đã gây bao tội ác với hàng trăm ngàn gia đình miền Nam. Tuy nhiên, nghĩ đến những kẻ sau khi chết vẫn bị trừng phạt, như Hitler, như Lenin, như Stalin và rất nhiều tên độc tài trong lịch sử, tượng đài của họ bị kéo đổ, tên tuổi của họ bị bôi tro trát trấu, chúng ta có quyền tin rằng những đau đớn trên chỉ là khởi đầu trong hình phạt mà Đỗ Mười phải chịu.  

 

Việt Nam cộng sản