Whatsapp image 2018 10 19 at 23 08 18

Mỗi ngày có 23,6 văn bản trái luật được ban hành

Đó là thống kê của Ban Dân nguyện Quốc hội trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản