Lẽ ra Trần Huỳnh Duy Thức có mặt tại hội nghị này, thay vì ở tù!

Lẽ ra Trần Huỳnh Duy Thức xứng đáng đại diện cho các doanh nghiệp Việt đăng đàn về 4.0 tại những hội nghị quốc tế về chủ đề này.

 

Việt Nam cộng sản