20181225 truong 15457043746201058264458

Học sinh đánh thầy nhập viện do bị nhắc trong giờ chào cờ

Bị thầy giáo nhắc nhở do chơi điện thoại trong giờ chào cờ, học sinh lớp 11 dùng cây sắt đánh thầy nhập viện.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản