Giới "dân chủ" phang nhau có nên buồn?

Hiện tượng phang nhau giữa những người bạn đường lặp đi lặp lại đã quá nhiều, đã thành chuyện hằng ngày, chẳng còn làm ai ngạc nhiên.