Chuyện ở nông trại

Mấy năm sau, ở xứ ấy quan tham ăn bẩn, ngu như lợn. Công an nhiều khi khốn nạn hơn chó. Tiến sĩ ngu ngơ như ếch ngồi đáy giếng. Hoa hậu, diễn viên có người óc giống bò...Người phát ngôn Bộ ngoại giao quanh năm hót như vẹt : quan ngại, quan ngại, quan ngại..,