2

‘Chấn chỉnh’ để công dân như mù, điếc, câm, bại liệt

Cuối cùng, ông Lê Hữu Vinh và vợ vẫn phải đến trụ sở công an xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để “làm việc” vì liên quan đến “một số vấn đề về an ninh mạng, an ninh thông tin”…

 

nợ công Việt Nam cộng sản