CỘNG SẢN VÀ NỀN GIÁO DỤC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHUỘT

Ngày 31/8/2018, truyền thông “lề đảng” thừa nhận việc NXB Giáo dục Việt Nam đã cho xuất bản một cuốn sách chưa chuẩn để dạy cho hơn 80 vạn học sinh. Đó là cuốn “Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục lớp 1” được dùng “thí điểm” cho 49 tỉnh, thành với nhiều nội dung phi chuẩn mực. Cuốn sách này đã gây bất bình trong dư luận bởi: Trong sách có nhiều câu chuyện minh họa rất phản cảm, phi giáo dục, “dạy” điều xấu cho trẻ; ngôn ngữ trong sách nhiều chỗ thô tục và mang tính địa phương; sách sử dụng cách đánh vần “lạ”.