Biết vắcxin không an toàn, Bộ Y Tế vẫn ép chích ngừa cho trẻ em

Mặc dù đã có hai trẻ em bị chết do chích ngừa bằng vắcxin ComBE Five, nhưng Bộ Y Tế vẫn ép các tỉnh “tiếp tục triển khai” khiến tỉnh Bình Định hốt hoảng khi có gần trăm trẻ nhập viện sau khi chích vắcxin này, trong đó có 5 trường hợp nguy kịch.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản