Untitled 1 33

Bi.ệt ph.ủ gỗ quý của Chi cục kiểm lâm Quảng Trị: “Gỗ trên rừng nhiều mà, dùng đôi cây có sao đâu”

Lãnh đạo xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đất xây bi.ệt phủ của ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh này) được mua của người dân trong xã.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản