6662988563 637175ca16 o

Báo Anh : Giáo dục Việt Nam chỉ tốt trên giấy tờ

Nếu học sinh chỉ đạt điểm cao ở các kỳ thi thôi thì chưa đủ để Việt Nam có thể chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp sắp tới. Đây là nhận định chung của bài viết « Giáo dục ở Việt Nam : Chỉ tốt trên giấy tờ » được đăng trên Financial Times (Thời báo Tài chính, Anh) ngày 07/10/2018.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Giáo dục công an cộng sản