5be58851a6d99 5be3dd43ae09a

Bà Thái Anh Văn ‘thách thức’ Trung Quốc: ‘Đài Loan sẽ không lùi bước dù chỉ vài cm’

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 8/11 nhắc lại lập trường cứng rắn rằng Đài Loan quyết không lùi bước trước những đ.e do.a từ Trung Quốc.

 

Mỹ Trung Quốc Biển Đông Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam