25996176 44c9 4c32 9c58 065386714634

Bà Thái Anh Văn: Đài Loan không lùi bước trước đe dọa từ Trung Quốc

Nữ tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan vào ngày 8 tháng 11 nhắc lại lập trường cứng rắn không lùi một bước nào trước đe dọa của Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản