Image 20

Bảy người phản đối ô nhiễm bị kết án tù

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản