Truong minh tuan

Bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN bị lột chức vụ đảng

Ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông nhiệm kỳ 2016-2021 vừa bị Bộ Chính Trị đảng CSVN kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức bí thư Ban Cán Sự đảng do nhiều sai phạm “rất nghiêm trọng.”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản